MENÜ TASARIMI

MENÜ TASARIMI

Menü tasarımı, pazarlamanın bir parçası, işletmenin kimliğinin bir sunumudur. Menüde kullanılacak resimler, renkler ve şekil işletme müşterisi için ikna edici bir satış aracıdır. Bu çerçevede tasarımı yapılacak menünün sunulan ürün ve hizmetler ile paralel olması, tarz ve stiline de uygun olması gerekir. Müşteriyi psikolojik olarak yemeğe hazırlamalıdır.Cleo & Libero; restoranlar, eğlence işletmeleri, kafeteryalar, konaklama işletmeleri, ulaştırma işletmeleri gibi pek çok kuruma, ürün çeşidi, emek ve malzeme yoğunluğuna göre özel menü tasarımı hizmetleri vermektedir.

Klasik bir menü tasarımının içeriğinde sırasıyla, soğuk ordövrler, çorbalar, sıcak ordövrler, balık çeşitleri ve ana yemekler kullanılsa da, sıralama işletmeden işletmeye değişmekte, bir restoran menüsü ile disco bar menüsü elbette ki farklı olacaktır. Ancak gene bir yaklaşım ile, menü tasarımlarımızda dikkat ettiğimiz ve müşterilerimize önereceğimiz başlıca noktalar:

Menü tasarımında fiyat içeriğinin kullanılması,
Yemek ve içeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin uygun ise menüye dahil edilmesi, çeşitli müşteri kitlesine göre (dini inanca uygun olmayacak malzemelerin belirtilmesi, diyet veya sağlık açısından dikkat edilen malzemelerin vurgulanması) hazırlanması,

Sezon (mevsim) dönemlerine göre değişebilecek menü içeriğinin göz önünde bulundurulması, gerekiyorsa mevsim dönemlerine göre farklı içerikte tasarım kullanılması,

Potansiyel müşterilere bağlı olarak, yabancı dil içeriğinin aynı menüde ya da farklı dil seçenekleriyle (aynı format ve düzende) ayrı ayrı hazırlanması,

Eğer kullanılacak ise yemek resimlerinin belirli bir düzende olması, kaliteli fotoğraf kullanılması, mümkünse müşteriye gelecek sunum ile aynı olmasıdır.

Menü tasarımı belirli bir formatta hazırlanmak zorunda değildir. İşletmenin en popüler yemekleri ve/veya içecekleri diğer görsellerden farklı olarak vurgulanabilir, menüde en çok dikkat çeken, gözün gideceği noktalarda kullanılabilir.

Cleo & Libero olarak, tüm müşterilerimizin işletme ihtiyaçlarına göre sık veya az olarak yapacakları menü içerik değişikleri, fiyat düzeltmeleri, malzeme değişiklileri de hizmetlerimize dahildir.

 

 

MENU DESIGN
Menu design is a presentation of the identity of the business, part of marketing. The images, colors and shapes to be used on the menu are a persuasive sales tool for the business customer. In order to be designed in this frame, the menu should be in line with the products and services offered, and should be appropriate to the style and style. The customer should be psychologically prepared to eat.
Cleo & Libero; restaurants, entertainment establishments, cafeterias, accommodation enterprises, transportation companies, etc., provide special menu design services according to product type, labor and material density.

Even if cold hors d’oeuvres, sandwiches, hot hors d’oeuvres, fish varieties and main dishes are used in the context of a classic menu design, the menu of the restaurant menu and the disco bar menu will of course differ. But again with the approach, the key points that we pay attention to in our menu designs and which we recommend to our customers:

The use of price content in menu design,
If the materials used for preparing the food and drinks are appropriate, the menu should be included, preparation according to various customer groups (emphasis on materials that are not religiously appropriate, nutrition or health care)

Considering the menu content which can be changed according to season (season) periods, designing different contents according to season periods if necessary,

Depending on the potential customer, the preparation of the foreign language content separately in the same menu or with different language options (same format and level)

If it is to be used, the food images must be at a certain level, the use of quality photographs, if possible, the customer is the same as the future presentation.

The menu design does not have to be prepared in a specific format. Most popular dishes and / or beverages of the operator can be highlighted differently from other images, most noticeable on the menu, can be used at points to be visited.

At Cleo & Libero, we offer menu changes, price adjustments and material changes that all our customers will make as often or as little as they need to their business needs.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir