BILLBOARD REKLAM TASARIMI

BILLBOARD REKLAM TASARIMI

Billboard reklamı, açık hava reklamcılığının en güçlü iletişim aracıdır. Bu yorum subjektif bir bakış açısından öte, billboard reklamının gerçek bir toplum medyası olmasındandır; hedef kitlesi ile arasında, televizyon, gazete, internet, ve radyo gibi medyalarda birbiriyle rekabet halindeki görsel alternatifler yoktur, odaklanılması daha keskindir, ve doğru ellerde tasarlanan bir billboard, tahminin çok ötesinde getiri sağlar.Her ne kadar son yıllarda, yaratıcı tasarımlar büyük bir yol katedip belirli standartlara ulaşmışlarsa da, billboard reklamcılığında yaratıcılık hala gelişmektedir. Peki yaratıcılık niçin bu kadar önemlidir? Bugün pek çok pazarlama ve satış yöneticisi ve hatta reklam ajansları billboard reklam için yerin ve trafik yoğunluğunun başarıda en önemli faktörler olduğunu vurgulamaktadırlar. Billboard reklam için seçilecek yer elbette önemlidir, önünden geçecek yaya ve araç sayısı tabi ki iletilecek mesaj sayısını artıracaktır; ancak geçmiş tecrübelerimizden yola çıkarak bizim inandığımız ve tüm billboard reklam işlerinde tasarımlarımızı yaparken unutmadığımı görüş şudur: Hedef kitle billboarddaki “al beni”den ziyade yaratıcılığı görmektedir; ve binlerce lira harcayarak yaptığınız reklam giderlerine bakmaksızın hata affetnemektedir. Yani yaratıcılığı bir tarafa bırakıp, hedef kitleye yapılan işlerin tümünü sunmak, verilebilecek tüm mesajları tek bir tasarımda toplamaya çalışmak, aslında çabaların aksine, mesajı yavaş yavaş silik bir hale getirerek sonunda yok etmektedir. İnsanlar o çok büyük tabeladaki şahane billboard reklamına, reklam sahibini tanımadıkları sürece veya istisnai diğer durumlar haricinde, dönüp ikinci defa bakmamaktadırlar, ve bu sadece Türkiye’de değil bütün dünyada aynıdır. AMA YARATICI bir tasarıma sahip billboard reklamına bakarlar ve size, kendilerine vermek istediğiniz mesaj için bir fırsat verirler; ama çok kısa bir fırsat… Bu şans, yaratıcı bir konsept ile, evet çok kötü seçilmiş, az trafiğe sahip bir mekan bile olsa “fısıltı gazetesi” yardımıyla kulaktan kulağa yayılacak ve sadece bir kaç billboard ile bütün bir hedef kitleye ulaşma gücüne sahip olacaktır.

Billboard Reklam – Altın Kural: Tek mesaj, altı kelime, altı saniye….

Başarılı billboard reklam çalışmalarına imza atmış tüm tasarım ajansları bu altın kuralı yaratıcı ilham ile birleştirerek, müşterilerinin hedef kitlelerine ulaşmalarını sağlamışlardır. Aslında ilk formatında yedi saniye yedi kelime olarak kabul görmüş olsa da, günümüz şartları, metropol şehirlerin yoğunluğu, odaklanmayı azaltacak pek çok faktörün devreye girmesiyle yeni halini almıştır. Evet, son derece yaratıcı bir konsept ile dikkat çektiğimiz hedef kitleye mesajımızı iletmek için en fazla altı saniyemiz vardır.

Cleo & Libero olarak, alt alta listelenmiş bir çok mesajın bulunduğu billboard reklamını birden fazla top ile oynanmaya çalışan bir voleybol karşılaşmasına benzetiyoruz. Tek bir topu karşılamaya çalışan, belki de 200 bin kişilik bir trafiğe, birden fazla top fırlatmanın etkisizliğine inanıyoruz.

Eğer aradığınız etkili bir billboard reklamı ile başarılı bir pazarlama çalışması ise, biz sizinle bu başarıya imza atacağımıza inanıyoruz.

 

 

BILLBOARD ADVERTISEMENT DESIGN
Billboard advertising is the most powerful means of communication for outdoor advertising. From a subjective point of view, this interpretation is that billboard advertising is a true social media; there is no visual alternative to competing against each other in media such as television, newspapers, internet, and radio with a target mass, a billboard that is more focused, more focused, and designed in the right hands, providing far beyond estimates.
In recent years, creativity is still evolving in billboard advertising, even though creative designs have gone a long way and achieved certain standards. Why is creativity so important? Today, many marketing and sales managers and even advertising agencies emphasize the importance of billboard advertising and that traffic intensity is the most important factor in success. Of course, the place to choose for billboard advertising is important, the number of pedestrians and vehicles to pass ahead will of course increase the number of messages to be transmitted; but from our past experiences we believe that we do not forget when we design our designs in all billboard advertising business: the target audience sees the creativity of “take me” on the billboard; and spending thousands of pounds, regardless of the advertising costs you have forgiven. In other words, leaving creativity to one side, delivering the whole of the work done by the target group, and trying to sum up all the messages that can be given in a single design, in fact, contrary to the efforts, makes the message gradually disappear gradually. People that sign on to the scrumptious huge billboard ads, as long as they recognize the ad with the exception of exceptional or other circumstances, are looking back a second time, and this is the same all over the world not only in Turkey. BUT they look at billboard ads with a CREATIVE DESIGN and give you an opportunity for the message you want to give them; but a very short opportunity … This chance, with a creative concept, even if it is a very badly selected, less trafficy place, will spread to your ears with the help of the “whispering newspaper” and will have the power to reach an entire target group with just a few billboards .

Billboard Reklam – Gold Rule: Single message, six words, six seconds ….

Successful billboard advertising has combined all the design agencies that have signed up to work with this golden rule of creative inspiration, enabling customers to reach their target audience. In fact, although it was accepted as seven words for seven seconds in its first format, today’s conditions have become new, with many metropolitan cities intensifying, with many factors reducing the focus. Yes, we have a maximum of six seconds to convey our message to the target audience we are attracted to with a highly inventive concept.

As Cleo & Libero, we look at a billboard ad with lots of messages listed in the bottom line as a volleyball match trying to play with more than one ball. We believe in the ineffectiveness of throwing more than one ball into a 200,000-person trafficker trying to hit a single ball.

If you are looking for a successful marketing work with an effective billboard ad, we believe we will sign this success with you.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir