ARAÇ GİYDİRME TASARIMI

ARAÇ GİYDİRME TASARIMI

Araç giydirme, dış mekan reklamcılığında bugün en fazla talep edilen hizmetlerden biridir. Bunun en büyük nedeni, araç giydirme ile yapılacak tanıtım ve reklam giderlerinin, ulaşılacak nüfus sayısı düşünüldüğünde, kişi başı maliyet oranlarının oldukça düşük olmasıdır.Aracınızı A noktasından B noktasına giden bir ulaşım metodu olarak görmeyin ! İster kendi aracınız, isterse reklam kiralaması yapılacak başka araçlar olsun, araç giydirme reklamcılığında duran bir trafik ve yanan her kırmızı ışık, sergilenen marka için bir tanıtım fırsatı demektir. Özellikle İstanbul gibi yoğun araç trafiğine sahip metropol şehirlerde son derece etkili bir yöntemdir. İstatistik araştırmalara göre, araç giydirme tüm diğer açık hava reklamcılık medyalarına oranla 15 kat daha etkin marka intibası yaratmaktadır. Dikkat çekici bir araç giydirme tasarımı, günlük 30,000 ila 70,000 arası görme (izlenme) sayısına ulaşabilmektedir*.

(* bu veri, 3M firmasının “Dış Mekan Reklamcılığında Araç Giydirmenin Gücü” çalışmasından alınmıştır).

Cleo & Libero, araç giydirme grafik tasarımında Illustrator, CorelDraw veya Freehand kullanarak genelde .eps, .ai veya .pdf uzantılı vektör tasarımlar yapmaktadır. Ancak, müşterilerden gelecek talep üzerine bitmap çizimler de uygulanmakta, .jpg, .psd, .tif dosya uzantılıları ile teslim edilmektedir. Bizim tercihimiz, kurumsal kimlik kapsamında araç filosu değişimlerinde (daha büyük araçların alınması veya mevcut araçların dışında toplu taşıma araçlarında da uygulanması gibi durumlarda), vektör tasarımlardan yanadır. Bilindiği gibi vektör çizimde, araç giydirme, bina giydirme gibi açık hava reklamcılığında değişkenlik gösterecek tasarım boyutlarında ne kadar büyütülürse büyütülsün hiçbir netlik kaybına yol açmamakta, ve kusursuz bir görsellik elde edilmektedir. Bitmap çizimlerde ise şayet büyük boyutlarda çalışmaz ise aksi durumlar yaşanabilmektedir.

Tasarımın yanı sıra, araç yapısı, uygulanacak kaplamanın materyali, laminasyonun kullanım ömrü, çıkarılabilme kolaylığı, kaplama ve montaj teknikleri gibi bir çok faktörün devreye girdiği araç giydirme büyük hassasiyet ve ustalık isteyen bir işlemdir. Cleo & Libero araç giydirme sektöründe sadece tasarım hizmetleri vermekte, yapılan tasarımın giydirilmesi gibi işlemlerde alanında lider firmalar ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

Araç giydirme tasarımının hedefi ne olacak ? Kurumsal kimlik çalışmaları içerisinde marka bilinirliliğine katma değer sağlayacak bir tasarım mı yoksa kısa vadeli bir ürün promosyon çalışması mı? gibi sorularının cevabı yapılacak tasarımın cinsini de etkileyecektir. Uzun vadeli, kurumun markasının, logosunun, sloganının, websitesinin sergileneceği bir tasarım 3 ila 5 yıllık bir zaman süreci boyunca araç üzerinde kalacağından araç giydirmede kullanılacak materyallerin ömrü hesaba girecek; sık aralıklarla değiştirilecek promosyon çalışmaları ise daha kısa ömürlü olacağından kaplamanın değiştirilme kolaylığı ve baskı maliyetinde önemli olan renk sayısı ve çeşitleri ona göre hesaplanacaktır.

Panel giydirme, araç camı giydirme, bütün araç kaplama gibi hizmetler için, Cleo & Libero’nun grafik tasarım hizmetlerine güvenebilir, anlaşmalı olduğu araç giydirme firmaları ile sinerji içerisinde ortaya çıkacak tasarımlar ile istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz.

 

VEHICLE & VEHICLE DRAWING DESIGN

Vehicle dressing is one of the most demanded services in outdoor advertising today. The most important reason for this is that the cost per person is very low when considering the number of population to be reached and advertising and advertisement expenses to be made by vehicle dressing.
Do not view your car as a transportation method from point A to point B! Whether you have your own vehicle or other means of hiring an advertisement, traffic standing in the car-dressing advertising and every red light that illuminates is a promotional opportunity for the exhibited brand. It is an extremely effective method especially in metropolitan cities with heavy vehicle traffic like Istanbul. According to statistical surveys, vehicle dressing generates 15 times more effective brand recognition than all other outdoor advertising media. A remarkable tool-dressing design can reach 30,000 to 70,000 visions per day *.

(* this data was taken from 3M’s “The Power of Vehicle Dressing in Outdoor Advertising” study).

Cleo & Libero uses Vector Illustrator, CorelDraw or Freehand to create vector designs with .eps, .ai, or .pdf extensions. However, upon request from customers, bitmap drawings are also applied and delivered with .jpg, .psd, .tif file extensions. We prefer, in terms of corporate identity, from vector designs to vehicle fleet exchanges (such as the acquisition of larger vehicles or the implementation of public transport in addition to existing vehicles). As you can imagine, enlarging the size of a design that will vary in outdoor advertising, such as vector drawing, vehicle dressing, building cladding, does not cause any loss of clarity, and a perfect visualization is achieved. Bitmap drawings, if they do not work in large sizes, can experience other situations.

In addition to design, vehicle dressing is a process that requires great precision and skill, such as vehicle structure, material of coating to be applied, lifetime of lamination, ease of removal, coating and assembly techniques. Cleo & Libero works in cooperation with the leading companies in the field such as providing design services only in the vehicle dressing sector, and dressing the design.

What will be the goal of the vehicle dressing design? Is it a design to provide added value to brand awareness within corporate identity studies or a short-term product promotion study? will also influence the nature of the design to be answered. Long-term, institutional brand, logos, slogan, designs to be displayed on the website will be on the vehicle for a period of 3 to 5 years; the promotional activities to be changed at frequent intervals will have a shorter life span and therefore the number and variety of colors that are important for the ease of replacement and cost of printing will be calculated accordingly.

You can depend on Cleo & Libero’s graphic design services for panel dressing, car window dressing, all vehicle covering, and you can get the results you want with the design that will come out in synergy with the contracted car garment firms.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir