AMBALAJ TASARIMI & POŞET TASARIMI

AMBALAJ TASARIMI & POŞET TASARIMI

Yeni bir ürünün piyasada tutulma başarısının ne kadar çok emek istediğini biliyoruz. Yetersiz ve kötü bir ambalaj tasarımının bu emeği ziyan etmemesi gerektiğini de… Bugün gerek perakende, gerekbir başka deyişle, her kartvizit kendi başına potansiyel bir satıcıdır; etkili bir satışın ilk adımı bilgi sunmak değil, dikkat çekmektir; akılda kalıcı bir kartvizit tasarımı, etkin grafikler (ve logo) ve kaliteli materyaldir.

Müşterilerimizin taleplerine göre kartvizit tasarımı her iki yüze veya tek yüze uygulanmakta, ve aksi talep edilmediği sürece çeşitli materyaller üzerine (kağıt, plastik, vs.) matbaa işlerimi de dahil edilmektedir.

Ambalaj tasarımı yaparken başlıca prensiplerimiz:

-Ürün korunabilirliği optimum seviyede olmalıdır: Taşıma, sevkiyat ve saklama esnasında ürünün korunması, sektöre ve türüne göre hava sızdırmazlığı, bayatlama gibi faktörlerin gözetilmesi gerekir.

-Marka bilinirliliğine katkıda bulunmalıdır: İyi bir ambalaj yapısı, şekil itibari ile ürün kullanılabilirliğini kolaylaştırırken, iyi bir ambalaj tasarımı da müşterinin teşhirinde dikkat çekici olmalıdır. Bu da ürün markasına katma değer sağlamaktadır.

-Ürünün diğerlerinden sıyrılarak, farklılaşmasını sağlamalıdır: Ambalaj tasarımı salt nihai tüketiciye yönelik olmamalı, perakende veya aracı firmalara satış yapacak distribütör, bayi ve toptancılara da hitap etmelidir. Satış ve pazarlama stratejisi olarak üretici sadece distribütör veya bayiler ile çalışmakta olan bir üretici, ambalaj stratejisini müşterilerinin müşterilerine göre de belirlemelidir.

-Ürününün satışına katkıda bulunmalı ancak maliyet unsurları da hesaplanmalıdır: Ambalaj, ürün maliyetini ve dolayısı ile fiyatını belirleyen unsurların başındadır, öyle ki bugün kozmetik sanayinde bazı ürünlerin ambalaj maliyetleri ürün satış fiyatının %40’ına yansımaktadır. Ambalaj tasarımında bu gerçek göz önünde bulundurmalı ancak ürün satışını olumsuz etkileyecek tasarımlardan da kaçınılmalıdır.

-Uzun vadeli düşünülmelidir: Grafiksel ve yapısal tamamen yeni bir ambalaj tasarımı; tasarım aşaması, üretim, test, varsa eski ambalaj ve poşetlerin imhası, ve ürünün yeni şeklini tanıtacak reklam giderleri maliyetli aşamalardır. Ayrıca, nihai tüketicinin ürünü ambalaj tasarımına göre ayırt edecek olması, tasarımı gereğinden sık değiştirilen ürün satışlarına olumsuz yansımaktadır.

Tüm ambalaj tasarımı ve poşet tasarımı işlerimizde, “mutlaka canlı renkler kullanarak dikkat çekme” prensibi yerine, ürünün temel kullanımını ön plana alarak, görsel ipuçlarını ona göre tasarlarız.

Cleo & Libero, ambalaj tasarımında sektör farkı gözetmeksizin, her türlü endüstriye yönelik ambalaj tasarımı ve poşet tasarımı hizmetleri sunarken, hassasiyet gerektiren bu alanda özellikle telif hakları konusunda da ciddi bir yaklaşım göstermektedir.

 

PACKAGING DESIGN & BAG DESIGN
We know how much effort a new product has to keep on the market. Inadequate and bad packaging design should not waste this effort … Today, both retail and, in other words, each business card is a potential seller on its own; The first step in an effective sale is not to present information, but to attract attention; a memorable business card design, effective graphics (and logo) and quality material.

According to our clients’ requests, the business card design is applied to both sides or single side, and printing operations are included on various materials (paper, plastic, etc.) unless otherwise requested.

When designing packaging, our main principles are:

-Property must be at the optimum level: protection of the product during transport, shipment and storage, air tightness according to the sector and type, staling factors should be observed.

-It should contribute to brand recognition: a good packaging design should make it easy to use the product by its shape, while a good packaging design should be remarkable in the display of the customer. This adds value to the product brand.

-The package should be differentiated from the others: The packaging design should address not only the final consumer, but also the distributors, dealers and wholesalers who will sell to the retail or intermediary firms. As a sales and marketing strategy, a producer who works only with distributors or vendors should determine the packaging strategy according to the customers’ customers.

-The contribution of the product to the sale of the product should be calculated, but the cost elements must be calculated: The packaging is at the beginning of the product cost and therefore the price determining factor, so that the packaging costs of some products in the cosmetics industry today reflect 40% of the product sales price. This fact should be taken into consideration in packaging design, but it should also be avoided from designs that adversely affect product sales.

– Long term thinking: Graphical and structurally a completely new packaging design; the design phase, the production, the test, if any, the removal of old packaging and bags, and the advertising costs to introduce the new shape of the product are costly steps. In addition, the final consumer will differentiate the product according to the packaging design, which negatively affects the product sales that are frequently changed by design.

Instead of the principle of “attracting attention by using absolutely vivid colors” in our whole package design and bag designing process, we design visual cues according to the basic usage of the product.

Cleo & Libero offers packaging design and packaging design services for all kinds of industries, regardless of sector in packaging design. This area, which requires precision, also shows a serious approach especially in terms of copyrights.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir