AFİŞ TASARIMI – POSTER TASARIMI

AFİŞ TASARIMI – POSTER TASARIMI

Her ne kadar internet ve sosyal medya reklamcılığı popüler bir biçim alsa da, afiş ve afiş tasarımı ürün ve hizmetlerin yerel tanıtım faaliyetlerinde önemini korumaya, basılı görsel medyanın önemli bir dalı olmaya devam etmektedir.
Poster ve afiş teşhirleri, hedef kitlenin projeyi veya mesajı doğru anlayabilmesi için dikkatli planlama, görsel ve yazı gerektiren iletişim şekilleridir.

Cleo & Libero olarak, sadece KOBİ’lerle sınırlı kalmayan, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, dernekler, vakıflar, yardım kuruluşları, spor kulüpleri, franchise işletmeler, belediyeler gibi bir çok kurum ve kuruluşun ihtiyaç ve isteklerine özel; toplantı, marka tanıtımı, sinema filmi, konferans, kutlama, davet, spor müsabakası, yarışma gibi birçok temada konusunu iyi “tasvirleyen”, çabuk dikkat çeken ve mesajını en kısa şekilde anlatan afiş tasarımı ve poster tasarımı hizmetleri sunmaktayız.

Tüm afiş tasarımı işlerimizde dikkat ettiğimiz başlıca 4 kural:

-İnsan gözünün görsel bir teşhir karşısında doğal hareketine paralel olarak, başlıca konuyu veya mesajı tasarımın ortasında konuşlandırmak, -Değişik ve göz alıcı bir görsel ile, dış mekan reklamcılığında çoğu zaman dikkatinin çekilmesi zor olan insan trafiğinin ilgisini yakalayabilmek, -Büyük, koyu ve görselliğine tepki uyaracak tipografide yazı kullanmak, -Kullanılacak temaya göre ya göz alacak kadar parlak ve renkli, ya da sakin ancak tonları ile merak uyandırıcı tasarım kullanmaktır.

Afiş Tasarımı & Poster Tasarımı: Nasıl Çalışıyoruz ?
1. Afişte veya posterde verilmesi istenen en önemli mesaj veya konu başlığı nedir, önce bunu belirleriz. Bizim için son derece önemlidir çünkü ilgili konu veya mesaj tüm tasarımda merkez tema olarak kullanılacaktır.
2. Ana konuyu destekleyecek tüm bilgileri müşterimizden almaya çalışırız. Bu destekleyici bilgileri ya direk olarak tasarımın içerisinde kullanır, ya da belirli bir hiyerarşi ile ana temanın görselinin oluşturulmasında fikir olarak kullanırız.
3. Afişte veya posterde kullanılacak görsel ve grafik için fikir değiş tokuşu ve beyin fırtınası yaparız. Fotoğraf ya da grafik çalışması ya da her ikisini sinerji içerisinde kullanarak, azgari görsel ile azami iletişimi sağlamaya çalışırız.
4. Karar verdiğimiz görsellerde çeşitli değişikler ile alternatif tasarımlar elde ederiz.

Yaptığımız tüm afiş tasarımı ve poster tasarımı işlerimizi sitemizin “çalışmalarımız” kısmında bulabilirsiniz.

 

 

 

POSTER DESIGN – POSTER DESIGN

Internet and social media advertising, consumer and service design, promotion of products and services, advertising and marketing, promotion of products and services.
Poster and poster exhibitions, attention planning, writing and communication so that the target audience can understand the project or message correctly.

Cleo & Libero is not only confined to SMEs but also to universities, civil society organizations, associations, foundations, charitable organizations, sports clubs, franchise areas, municipalities, “portraying” in many subjects such as cinema, brand presentation, cinema film, conference, invitation, sporting competition, contest is the most important aspect of messaging and quick attention.

The manager we care about in all poster design jobs 4

-The writing style in the typography that will warn the big, dark and evil, -The bright and colorful you want to observe according to the theme to be used, or calm shades with a curious design.

Poster Design & Poster Design: How do we work?
1. What is the most important message or topic title to discuss in the poster or in the poster? I would highly recommend it for us to use the central theme in the whole design of the topic or message.
2. We tried to get all information customers to support the main site. This supporting information can either be presented directly in the design, or the creation of the main theme with a hierarchy.
3. We do graphics and idea exchanges and brainwashing in poster or poster. Photography or graphics do not show synergy with the business or both of them, we have tried to maximize the reduction with minimum.
4. We produce alternate designs with those who produce colors that we decide.

All the poster design and poster design works we make are available on our site.

 

 

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir